Do In School Flowing Ki

zaal budocentrum website Do In

Informatie en aanmelding via de button contact

Deelname vanaf 18 jaar.

Dinsdag van 20.00-21.00 uur in het Budocentrum Zoetermeer in Sporthal ” De Limiet” Buytenparklaan 6 in Zoetermeer.

Contributie

Strippenkaart: 10 strippen voor € 67,50 per persoon.

Introductielessen

  •  3x voor € 15,- p.p. of een losse les voor € 7,50 p.p.